Termeni si conditii de utilizare a site-ului

Furnizor

Compania Lucrari Utilaje Tehnice S.R.L.
Adresa strada Unirii 55, or Singera, Republica Moldova

Informatiile prezentate de catre Furnizor, prin intermediul acestui website, sunt destinate exclusiv informării clienților săi.

Furnizor-ul, în calitate de proprietar al acestui website, depune eforturi considerabile pentru actualizarea acestuia, dar nu îsi asumă responsabilitatea și nu garantează în ceea ce priveste acuratețea și corectitudinea informațiilor furnizate.

Toate materialele de pe acest website ce sunt proprietatea Furnizorului, reproducerea, stocarea, ori transmiterea unor părți ori a întregului conținut al acestora, fără acordul prealabil al proprietarului, este interzisă.

Toate prețurile expuse pot prezentate atât cu TVA inclus cât fără, deaceea la efectuarea comenzii pretul se ca concretiza.

Furnizor-ul, își rezervă dreptul de a adăuga, modifica, ori șterge, în tot sau în parte informațiile prin intermediul acestui website, fără vreun avertisment prealabil. De asemenea, proprietarul își rezervă dreptul de a închide temporar sau definitiv, total ori parțial acest website, fără nici o obligație de notificare prealabilă.

Furnizor-ul nu își asumă raspunderea pentru conținutul oricăror terțe website-uri către care există conexiuni hipertext și nu răspunde sau garantează pentru informațiile conținute în asemenea site-uri.

În condițiile accesării altor website-uri, indiferent ca acestea aparținând Furnizor-ului, ori unor terțe părți, vă rugăm să accesați și verificați mențiunile legale ale acestora, pentru a nu vă expune la încălcări ale drepturilor de autor, sau ale altor drepturi conexe.

Orice utilizator care vizitează acest website și care oferă date cu caracter personal, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal de către Furnizor, în conformitate cu dispozițiile Legii 133/08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și a oricăror reglementări viitoare.

Prin accesarea acestui website, dumneavoastră vă exprimați acordul cu privire la acceptarea în totalitate a condițiilor prevăzute în cuprinsul acestor mențiuni legale, utilizarea acestui website făcându-se pe riscul utilizatorului.

Orice conflict apărut între website-ul Furnizor și utilizatori, va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi soluționat de către instanțele de judecată competente din municipiul Chișinău, legea aplicabilă fiind legea Republicii Moldova.